Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii
i Sportu - IRONS

Kwartalnik Naukowy

O kwartalniku IRONS

Redakcja Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS (dawniej Zeszyty Promocji Rehabilitacji) jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są prace oryginalne, prace poglądowe i prace kazuistyczne z dziedziny rehabilitacji, fizjoterapii, ortopedii i neurofizjologii jak i dotyczące zagadnień związanych z diagnostyką i leczeniem urazów sportowych. IRONS upowszechnia doniesienia naukowe oparte na metodach badawczych wielu dziedzin medycyny. IRONS jest kwartalnikiem naukowym publikowanym w polskiej i angielskiej wersji językowej, w formie drukowanej jak i elektronicznej, dedykowanej dla zarówno doświadczonych jak i młodych naukowców. Czasopismo jest wolne od opłat dla Autorów prac.

Czasopismo jest indeksowane w:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 6 punktów.

Index Copernicus – ICV 98.60 (2016)

Polska Bibliografia Lekarska.

ISSN: 2300-0767

Oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia

Prace należy nadsyłać na adres mailowy Redakcji: redakcja@irons.com.pl
Opcjonalnie na adres mailowy Redaktora Naczelnego bądź Sekretarza czasopisma IRONS: juliusz.huber@neostrada.pl ; agnieszka_wincek@wp.pl

Znajdź nas na Facebook! https://www.facebook.com/IronsJournal/?fref=ts

 


Aktualności

Zeszyty Promocji Rehabilitacji

Redakcja IRONS posiada określony zasób egzemplarzy archiwalnych Zeszytów Promocji Rehabilitacji udostępnianych nieodpłatnie, zawierających ciekawe artykuły, których spis zamieszczony jest TUTAJ. Bliższych informacji udzielają Aleksandra Kulczyk, Joanna Lipiec tel. +48 618310230 Lista artykułów ZPR

W następnym numerze

Numer 19/2017

NIEZALEŻNOŚĆ FUNKCJONALNA DZIECI URODZONYCH Z PRZEPUKLINĄ OPONOWO-RDZENIOWĄ I WSPÓŁISTNIEJĄCYM WODOGŁOWIEM

ZASTOSOWANIE MASAŻU KLASYCZNEGO Z ELEMENTAMI MASAŻU GŁĘBOKIEGO ORAZ ULTRADŹWIĘKÓW W CHOROBIE ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW KOLANOWYCH (BADANIA PILOTOWE)

MANUALNY DRENAŻ LIMFATYCZNY U CHORYCH Z OBRZĘKIEM LIMFATYCZNYM PO OPERACJACH WĘZŁOWYCH NA SZYI